Back To Top
Zdrowa reklama viagra co to jest motorem cialis bez recepty handlu i dobra kamagra żel dla ludzi orlistat cena i znaczenie dla nowego priligy opinie

Kup teraz tablice Uwaga Polowanie: tel. +48 602 761 982 || kontakt@banery-poznan.pl

Gdzie kupić tablice ostrzegawcze „uwaga polowanie”?

Tablice uwaga polowanie z materiału PCV są najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym w przypadku oznaczania miejsc, w których odbywa się polowanie zbiorowe.

Zaletą materiału PCV jest jego elastyczność, stosunkowo niska waga oraz odporność na warunki atmosferyczne.

Tworzone przez nas tablice ostrzegawcze dostępne są w czterech wariantach.

  • Tablicy Uwaga Polowanie wykonanej z PCV 3mm.
  • Tablicy Ostrzegawczej Uwaga Polowanie wykonanej z PCV 5mm.
  • Uwaga Polowanie wykonanej z aluminiowego materiału kompozytowego dibond 3mm.
  • Tablicy Uwaga Polowanie wykonanej z aluminiowego materiału kompozytowego dibond 3mm wraz z podstawą z aluminium.

Druk UV dzięki temu, że jest wykonywany bezpośrednie na materiale, pozwala na stworzenie tablic ostrzegawczych o podwyższonym okresie trwałości.

Różnica w cenie między obydwoma wariantami nie jest duża. Dłuższa gwarancja na wydruk skłania nas do proponowania klientom wydruków bezpośrednio na płytach PCV.

Tablice Ostrzegawcze Uwaga Polowanie

Tablice Ostrzegawcze Uwaga Polowanie

Rozmiary tablic ostrzegawczych Uwaga Polowanie

Tablice ostrzegawcze uwaga polowanie zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska muszą spełniać następujące wytyczne:

1) tablica wykonana z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW). Dopuszcza się stosowanie blachy ocynkowanej stalowej albo blachy aluminiowej. Tablica ma mieć kształt prostokąta o wymiarach: długość 600 mm, wysokość 400 mm;

2) tło tablicy jest koloru żółtego; obramowanie tablicy jest koloru czerwonego o szerokości 20 mm;

3) na tablicy w górnej części, 15 mm od obramowania, centralnie umieszczony jest znak koła koloru białego z obramowaniem koloru czerwonego. Średnica koła to 125 mm z centralnie umieszczonym znakiem wykrzyknika w kolorze czerwonym;

4) szerokość obramowania koła wynosi 10 mm; wysokość znaku wykrzyknika wynosi 80 mm, a szerokość 20 mm;

5) 20 mm poniżej znaku koła jest umieszczony symetrycznie w dwóch rzędach wykonany wielkimi literami, pismem bezszeryfowym, napis w kolorze czarnym: „UWAGA” o wysokości 85 mm oraz 25 mm niżej „POLOWANIE” o wysokości 75 mm.

Gdzie umieszczać tablice ostrzegawcze?

Od 15 października obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1939).

Opublikowany dokument określa wzór tablicy ostrzegawczej oraz sposób i miejsce rozmieszczenia w terenie.

Tablice ostrzegawcze uwaga polowanie

Tablice ostrzegawcze uwaga polowanie

Rozporządzenie stanowi, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odpowiednich odległościach, dlatego wygląda to tak jak poniżej.

Są to odległości nie mniejsze niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia.

Tablice umieszcza się przede wszystkim na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych.

Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, pokrywa się z granicą obwodu łowieckiego oznacza to, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na tej granicy.

Z kolei jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego znajduje się w odległości mniejszej niż 200 m od granicy obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na granicy obwodu łowieckiego.

Sposób montażu tablic ostrzegawczych.

Tablic nie rozmieszcza się w miejscach niezapewniających dostatecznej widoczności, w obniżeniach terenu, miejscach zasłoniętych lub w kolorze tablicy.

Dlatego też tablicę mocuje się aby środek był na wysokości 160 cm nad ziemią, w sposób utrudniający jej zdjęcie.

Tablica uwaga polowanie

Tablica uwaga polowanie

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania zbiorowego.

Zdejmuje je niezwłocznie,  czyli nie później niż przed upływem 24 godzin od zakończenia polowania zbiorowego.

Uważaj na podróbki

Na rynku pojawiły się tanie tablice z Chin, które nie spełniają wymogów ustawodawcy. Są wykonane z 1mm PCV i posiadając wywiercone otwory. W związku z tym ustawodawca nie dopuszcza takich modyfikacji tablic ostrzegawczych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym

Uwaga Polowanie Producent Tablic Ostrzegawczych

Uwaga Polowanie Producent Tablic Ostrzegawczych